Verksamhetsplan för Ramsele Byagårdsförening 2022April

10 Byastämma kl 12.00


30 Valborgsmässofirande 


Maj

10 Styrelsemöte inför arbetsdagen kl 18.00


14 Kurs i tunnbrödsbakning


26 Gökotta vid Almagrundet (torsdag) kl 08.00


28 Vårarbetsdag med gemensam lunch (lördag), styrelsemöte/allmänt möte kl 13.00.Juni

Pubkväll, datum oklart


24 Midsommarfirande= ???Juli

Pubkväll, datum oklartAugusti

Pubkväll, datum oklartSeptember

Styrelsemöte inför arbetsdagen, datum oklart.Oktober

1 Höstarbetsdag med gemensam lunch (lördag)

   Styrelsemöte/allmänt möte kl. 13.00November

Styrelsemöte?December

4 Julgröt Lucia (2:a advent), ej bestämt