Verksamhetsplan för Ramsele Byagårdsförening 2017

 

Januari 22 Styrelsemöte kl. 9.30. Söndagsmöte kl. 11.00

 

Februari 12 Byastämma kl. 13.00 (söndag)

 

Mars 12 Styrelsemöte kl. 10.00. Söndagsmöte kl. 11.00

 

April 15 Påsk-nappet (påsklördag)

 

23 Styrelsemöte kl. 10.00. Söndagsmöte kl.11.00

 

30 Valborgsmässofirande

 

Maj 20 Vårarbetsdag med lunch (lördag)

 

25 Gökotta vid Almagrundet

 

Juni 11 Styrelsemöte kl. 10.00. Söndagsmöte kl.11.00

 

23 Midsommarfirande

 

Juli 30 Sommargudstjänst kl. 14.00

 

Augusti 20 Styrelsemöte kl. 10.00. Söndagsmöte kl.11.00

 

Oktober 7 Höstarbetsdag med gemensam lunch (lördag)

 

November 19 Styrelsemöte kl. 10.00. Söndagsmöte kl. 11.00

 

December 10 Julgröt Lucia (2:a advent)

Ordförande i Ramsele byagårdsförening

Lars-Åke Strandman

070-334 97 22

Bokningar

076-788 40 27

Ansvarig för hemsidan

Daniel Lundkvist

daniellundkvist49@hotmail.com